Mõte

Teenimatu Arm

Jumala arm on midagi imelist, mida me ei saa välja teenida. See on kingitus, mille Ta meile ilma tasuta annab. See on arm, mis ei sõltu meie tegudest, vaid peegeldab Tema armastust. Apostel Paulus kirjutas, et Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused (Ro 5:8).

See teadmine peaks meid täitma alandlikkuse ja tänutundega. Me ei saa kiidelda omaenda õigusega, vaid peame tunnistama, et oleme armu vastuvõtjad. Nagu Taanieli raamatu 9:18 ütleb: “Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast!” Jumala arm on meie palvetele vastuseks ning me võime olla kindlad, et see arm on alati suurem kui meie patud ja puudused. Olgu see teadmine meie südameis juhiseks elada vastastikuses armastuses ja andestuses, kandes endaga edasi Jumala imelist armu.