Kontsertmõtisklus Nabala palvemajas 23. märts kell 18

Laupäeval, 23. märtsil kell 18.00 on kõik luule- ja muusikasõbrad oodatud Nabala palvemajja. Muusikaline mõtterännak viib kuulajad tunnikeseks mineviku, oleviku ja tuleviku ristteedele, ajaliku ja ajatu piirimaile. Peatume küüditamisohvrite mälestuspäevaga seotud radadel ja paastumaarjapäeva ning kannatusaja mõtetel, otsime inimhinge tähendust aegruumi avarustes. Muusikavalik ulatub barokiajastu instrumentaalduodest vaimulike rahvalaulude, folgi improvisatsioonide ja kaasaegse omaloominguni. Muusikapalade vahele põimuvad mõtisklused Heili Meibaumi luulekogudest.