EELK Jüri Koguduse Kuukiri September 2023 Nr 80

Jeesus küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” Mt 16:15

September, rahu ja teadmiste kuu. Suur osa inimestest hakkab taas õppima. Õppimine vajab tahet, head ja vaba tahet. Sunnitud tahtega õppimisest pole kasu. Küllap hea ja vaba tahe vaimsetes asjades on sama oluline, et olla hea kristlane? Omades vägevat tahtejõudu, saaks inimene olla võrdne Jumalaga. Olgu, inimesel ei pea olema nii võimas tahe kui Jumalal, aga kui siiski? Sellise ülbuse-kiusatuse välistamiseks ongi Jumal inimeselt ära võtnud võimaluse omada vaimsetes asjades vaba tahet. Mida see tähendab? Küsime inimestelt!