Leerikool

Leerikool alustame teisipäeval, 21.märtsil, kirikus kell 19.00. Koos käime
teisipäeviti kell 19-21. Leeripüha toimub nelipühal, 28.mail kell 12
Koguneme alati kell 19 Jüri kirikus, leeritund jätkub kogudusemajas.