Toeta kogudust

Liikmeannetus on märk meie osadusest ja ühisest vastutusest.

  • EELK Jüri koguduse arveldusarve on liikmeannetuseks: EE131010002019876006 (SEB Pank)
  • Annetus oreli remondiks arveldusarvele: EE971010220278920229, ülekande selgituseks “Orel”