Koguduse kuukiri – Detsember 2020 – Nr 40

kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma,
see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale.​ Js 50:10

Varsti on Jõulud! See on kodu-püha. Jeesus Kristus on sündimas maailma. Me ei ole küll sellest maailmast, aga Jumal on andnud meile siin maailmas kodu, kuhu Ta tahab alati sisse astuda. Hoidkem siis oma kodu puhas, et seal ei oleks ühtegi riidu ega pahasti ütlemist, et oleks vaid teineteise austus ja armastus; siis tunneb Jeesus meid ära ja teab, kuhu tulla. Jumal on loonud kodu kui Jumalariigi eeskoja, kui Jumalariigi saatkonna võõral maal, kus Poeg saab tunda end sama koduselt, kui Isa juures.

Ilmunud on järjekordne infokiri (täismahus allalaetav allpool):

Püha_Jüri infokiri40.pdf (118k)