Koguduse kuukiri – Veebruar 2020 – Nr 42

Ristiinimese wabadusest  ​ ​ Martin Luther 1520
Esimeseks , et meie selgeste tunda saaksime, mis ristiinimene õiete on, ja missugune lugu wabadusega on, mida Kristus temale on toimetanud ja annetanud, nagu Paulus mitmes kohas kirjutab, siis tahan ma need kaks sõna ette otsa seada: Ristiinimene on waba peremees kõikide asjade üle ega ole kellegi käsualune.

Ilmunud on järjekordne infokiri (täismahus allalaetav allpool)
:

Püha_Jüri infokiri42.pdf (152k)