Koguduse kuukiri – November 2019 – Nr 39

Sest ma tean, et mu Lunastaja elab. Ii 19:25

Meie ülesanne kristlastena on paluda Jumalat elavate ja surnute eest. Palve on suhe Jumalaga. Tee Jumala juurde ei ole lihtne, kunagi ei tea, kas Jumal su palvet võtab kuulda või ei. Küsimus usust taandub küsimusele „kas sa usud, et palvetamine ja pingutamine saab inimestes ja maailmas midagi muuta?“

Ilmunud on järjekordne infokiri (täismahus allalaetav allpool):

Püha_Jüri infokiri39.pdf (200k)