Jüri Koguduse Kuukiri September 2021 Nr58

Ka meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie vastupidavusest ja ustavusest kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes, mida te talute
2Ts 1:4

Algkristlased jäid Rooma impeeriumis teistele inimestele kohe silma oma hoopis teistsuguse käitumise ja mõtlemise viisiga. Nad eristusid juba kaugelt, kuigi ise seda taotlemata. Ka tänapäeva kristlased ei suru end inimestele peale, aga millega meie teistele silma hakkame? Kas erilise eetikaga? Või teistsuguse maailmavaatega ja mõtlemise viisiga, kus kõige aluseks on Jumal? Kahjuks pole me juba mõnda aega teistele silma hakanud. Nüüd on ometi meilegi võimalus antud olla eeskujuks võitluses suure lõhestamise vastu; kui hoiame ja armastame teineteist lõpuni, siis oleme Jumala lapsed.

Jeesus palvetas (Jh 17:21): et kõik oleksid üks, niinagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks,et sina oled minu läkitanud.

Saatana vaim on alati tahtnud kõike lõhestada, kõiki hirmutada ja laiali pillutada, ning seeläbi meelitada Jumalast eemale. Praegu on talle antud vabad käed ning ta on tõesti edukas. Tal on õnnestunud pea kõik inimesed kahte vaenulikku leeri lahutada ning teineteist vihkama õpetada: vaktsineeritud vaktsineerimata inimeste vastu ja vastupidi.

Kristlastel on võimalus kirgastada Issandat maa peal võttes südamesse tema õpetuse: “olge üks!”. Siis maailm usub, et Jumal on Tema läkitanud. Issanda sõnum on lihtne (1Jh 3:11): Jah, see ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me peame üksteist armastama.

Meenutan taas ka Peapiiskopi sõnu: Jeesus kutsus enda juurde kõiki vaevatuid ja koormatuid. Seesuguseid leidub aga võrdselt nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimeste seas. Pealegi oli Jeesus ise see, kes kümme pidalitõbist jutule võttis sel hetkel, kui ülejäänud ühiskond nad kõrvale tõukas. Kirikusse tulijatel ei ole vahet tehtud varem ega tehta ka siis, kui vaktsiinipassist saab mujal ühiskonnas ametlik “linnaluba”ilma milleta enam muuseumisse, kinno, teatrisse, kontserdile, restoranivõi ööklubisse ei pääse.

Patu vastu pole keegi vaktsineeritud ja Jumala armu vajavad kõik inimesed ühtviisi. Hoidke kokku!