EELK Jüri koguduse kuukiri veebruar 2022 Nr63

Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle! Ef 4:26

Ma ootan. Keda? Sind, kes Sa läksid. Mul pole muud kui ootus. See on alateadvuses, mis läbistab kogu teadliku elu. Miks tungib igavus peale, kui kaob pinevus ootuse ja oleva vahel?

Sellepärast, et Sa pole veel tulnud väes, on vaid Sinu ligiolu, Sina tead, millal Sa tuled. Meie ei ela muust, kui ootusest, sest kõik on mööduv, üksnes Sina jääd. Me hingame Sinu ligiolu. Me elame ja püsime ootuses, sest maailm tormab hukatusse. Sinu armutuli muudab kõik uueks. Seda me tahame, sest oleme tüdinud korduvusest ja mõttetuist katseist muuta elu “normaalseks”. Ei, on vaja uut elu, mille Sa tood, kuid me oleme ootus, iga hetk on ootus, iga juuksekarv on ootus. Sinu päev on 1000 aastat, järelikult oled Sa ära olnud ainult 2 päeva.

Me oleme ikka veel siin. Sa aitad meil leida tee, millel käimine annab aimu kord tulevast maailmast. Jah, õndsusetee on ainuke võimalus välja kannatada kannatust, mis jälitab meid praeguses elus.

Helisegu Vaikus nüüd meie südameis, kui me pöördume oma Taevase Isa poole. Meie täname Sind, et Sa oled meie
südametesse pannud igaviku. Luba meil selle kaudu saada tühjaks ning jääda vaikseks, et Sina täidaksid meid nõnda nagu Sa õigeks ja vajalikuks pead. Et me võiksime vaadata mööda oma inimlikust soovmõtlemisest ja näha selgelt Sinu ainuõiget plaani nii meie, koguduse kui kogu Maarjamaa rahva elus.