EELK Jüri Koguduse Kuukiri veebruar 2023 Nr 74

Saara ütles: Jumal pani mind naerma. 1Ms 21:6

Pühakiri ei räägi, kas Aabraham abiellus Saaraga kirglikust armastusest, aga igatahes ootas jumalik Ettehoole seni, kuni see armastus oli täiesti jahtunud, et lasta saja-aastastel vanematel sigitada usu, mitte armastuse laps. Iisak ei abiellunud Rebekaga armastusest, vaid oma isa poolt otsustatud plaani kohaselt. Jaakob armastas Raahelit, aga see armastus osutus Messia põlvnevuse seisukohast tarbetuks. Messias pidi sündima Jaakobi poja Juuda läbi, kes ei sünni Raahelist, vaid Least, keda mees ei armastanud. Rikkumata südame tunde vabadust, jätab kõrgeim jõud Jaakobi armastama Raahelit ning kasutab tema ja Lea hädavajalikuks ühendamiseks hoopis teistsugust abinõu: kolmanda isiku omakasupüüdlikku kavalust – oma perekonna ja majapidamise huvidele pühendunud Laabanit. Juuda ise peab Messia üha uute esiisade
soetamiseks – lisaks oma varasematele järglastele – veel vanuigi ühtima oma minia Taamariga.

Näeme, et Pühas ajaloos, nagu ka üldises ajaloos, ei ole suguline armastus ajalooliste eesmärkide abinõu ega tööriist. Selle positiivne tähendus peitub vaid individuaalses elus.

Tõeline armastus põhineb eelkõige usul. Armastuse peamine mõte seisneb teise olendi vaieldamatu tähtsuse tunnistamises, mida saame teha vaid läbi usu. Usk teise inimesse on tema nägemine Jumalas. Ma
saan tunnistada teist olulisena ja temasse uskuda, ilma milleta pole võimalik tõeline armastus, ainult sel viisil, kui kinnitan ta Jumalas ning järelikult usun Jumalasse ja iseendasse, nagu see, kes omab Jumalat
oma südames. See on kui kolmainsuslik usk – taastatakse kolmene side inimese, teise ja Jumala vahel. Armastus saab olla viljakas ainult uskuva ja taassündinud hinge pinnal. V. Solovjov (1899)


„Halleluuja! Sest Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud valitsema kuningana!
Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis, ja talle on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse.” See peenlinane on pühade õiged seadmised. Ilm 19