Jüri koguduse kuukiri aprill 2021 Nr 54

KRISTUS on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu. Kl 1:15

Suurel neljapäeval Jeesus võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!“

Suurel reedel Sest nõnda on Jumal maailma armastanud,et ta oma ainusündinud Poja onandnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaidet tal oleks igavene elu. Jh 3:16

Kristuse ülestõusmise pühal Jeesuse Kristuse ülestõusmiseuskujatele – kõigile kristlastele – koitis uus hommik ühes teadmisega, et kõik haigused, kannatused ja isegi surm on ajalikud ningseetõttu kaduvad ja mööduvad. Uus tõeline reaalsusei ole mitte viirused, teised haigused ja surm, mida ajalikus elus kogeme. Meil tuleb harjutada ennasthoopis usu ja teadmisega, et kõigele sellele järgneb ülestõusmine ja elu.