Jüri Koguduse Kuukiri Märts 2022 Nr 64

Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest Ef 6:18

Jumal on rahu Jumal. Inimene on loodud Jumala näo järgi. Seega peab iga kristlase südamesse olema kirjutatud põhimõtteline suhtumine, mille järgi ei saa inimeste tapmist ega sõjapidamist kunagi õigustada. Kristlane näeb iga sõda kui mastaapset tapmist.

Kas siin on erandeid? Kas vägivalla kasutamine üksikisiku ja riigi tasandil võiks siiski teatud olukordades olla õigustatud? Kas enesekaitseks tapmine on õigustatav või mitte? Vastates siin “oleneb olukorrast” saavad riigid sõjapidamist enesekaitseks lihtsamini õigustada kui sõda ekspansiooni nimel. Valitsused on vajaduse korral valmis allutama moraalipõhimõtteid üldisematele põhimõtetele, põhjendusega “et riik saaks püsima jääda”. Küsimuseks jääb, kas Inimelu säilitamisest võib tähtsamaks pidada rahvuse, kultuuri, religiooni või riigi säilitamist?

Sõjavastane mõtlemine on alguse saanud varajastest kristlastest, kes elasid Rooma Impeeriumi piirialadel esimesel kolmel sajandil. Poliitilise tagakiusamise ja sotsiaalse ebaõigluse vastu kasutas Jeesus eeskujuna armastust ning kannatust teiste pattude eest. Jeesuse õpetuse järgi tuleb kristlasel lõpuni uskuda Jumalasse, kes ei talu vägivalda, eekätt teise inimese vastu, aga seejärel ka kogu loodu vastu. Kuidas saab sõjamees olla loodusearmastaja? Kuidas saab mõrvar olla hooliv pereisa? Kuni me jätame “sõja ja rahu” teema ilmalike valitsuste otsustada, seni vägivald meie ümbert ei kao kuhugi. Ainus rahu on Jumala rahu, ja kui see on meie südameis oma pesa leidnud, tuleb rahu ka maailma.

Armastus on Jumalast, vägivald on saatanast. Igaüks peab tegema valiku, ja kohe. Ja leidma oma südamest Püha Vaimu väe, mis on üle igast agressiivsusest maailmas, mis on võitmatu Vägi.