Jüri Koguduse Kuukiri November 2021 Nr60

Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole! 2Ts 3:5

Hingehoid on suhe, see on mõlemapoolne, aitav suhe. Ise pean end introverdiks, ometi tunnen vajadust teisi aidata, neid teenida, armastada. Inimese elu mõte on armastus, see armastus saab väljenduse teiste
teenimises, ning teenida saab teisi läbi ameti. Armastav teenimine teostub headuses teise vastu, teostub headuse kinkimises teisele.

Me kõik tuleme siia ellu egoistidena, maailma nabana, kõige keskpunktina. Hingehoid on võimalus, on mõlemaid osapooli muutev ja kasvatav protsess, kus me õpime jagama head teistele.

Kui oled proff, oled hea omas ametis ja armastad oma tööd, siis tunned sellest rõõmu, ning võtad hea meelega vastutuse. Vahel ebaõnnestud ja kukud, ent ometi, kui su töö on haaratud armastusest ja loovusest, oled õigel teel, oled teel, mille Jumal sulle on määranud. Ülesanne on usaldada
siin Jumalat lõpuni.

See, mida teed peab looma rõõmu teistele, ning kaasnevalt ka iseendale, see peab aitama inimesel saada terveks. Terve olemine tähendab siin olemist korras, heas vormis, et olla valmis täitma Jumala tahet.

31. oktoobril 2021 ordineeriti meie koguduse vaimulik Ülo Liivamägi Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus preestriks.
Õnnistust ja armu talle oma ametis!