Jüri Koguduse Kuukiri Oktoober 2021 Nr59

Mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.
Hb 10:24

31. oktoober 1517 märgib kirikuloos päeva, mil luterliku pärimuse kohaselt katoliku kiriku teoloog ja munk Martin Luther naelutas Wittenbergi lossikiriku uksele oma 95 teesi indulgentside asjus. Luther uskus, et Jumala kohtujärje ees päästab vaid Kristuse arm, ja ei miskit muud. Järgnevalt panin kirja mõned Lutheri väited kirjavahetusest Philipp
Melanchthoniga:

“Jumal on oma asja rajanud ühele põhimõistele, mida sina oma filosoofias ei oma: seda nimetatakse usuks. Selle alusel seisab kõik, mida ei nähta ega mõisteta, ja kui keegi tahab seda teha mõistetavaks ja avalikuks, nõnda kui sina seda teed, siis saab ta oma vaeva palgaks muret ja pisaraid, nõnda, kui see sünnib sinule. Issand on tõotanud elada udus ning on oma saladuslikkuse ümbritsenud pimedusega. Kes tahab, tehku teisiti!”

“Ära muretse rahu pärast ja järeltuleva maailma pärast, justkui oleks meie esivanemate mure teinud meist seda, mida me oleme, ja mitte ainult Jumala ettemääramine. Jumal ei sure ühes meiega, Ta on ka pärast meid Jumal ja Looja”.

“Ajalugu tõestab seda küllaldaselt, et kõik inimesed maa peal, olgu nad kuitahes pühad, on seaduse vaenlased, põlgavad ja kardavad seda. Selles on süüdi meie kuri loomus. Kristlane küsib, et kuhu jäävad siis head teod
ja käskude täitmine? Ma vastan neile, et meie teha ei ole midagi. Õigus seisab ainult selles, et me midagi ei tee, midagi ei usu, midagi ei tea seadusest ega tegudest, vaid et me ainult seda teame ja usume, et Kristus on meid lunastanud.”

“Nõnda kui vili kasvab puus, tulevad ka usust head teod, need tulevad iseenesest. Ja samas, ka kõige vagam püüe Jumala ees head teha on Tema silmis vaid inimese ülbus!”