Koguduse kuukiri – Mai 2020 – Nr 45

Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.​ 1Pt 4:10


Jumal on andnud meile sabati, puhkeaja, et lõpuks leiaksime aega ka Tema poole pöörduda ja vaid Teda otsida. Ta ju näeb, et olime jooksnud end hingetuks – askeldanud ja rabanud tööd teha ilma hingeta automaatidena. Aga Jumal armastab inimesi, ja pakub neile rahu, pakub võimalust lihtsalt olla pere keskel, ilma vajaduseta pidevalt muretseda töö ja maailma pärast.
Eks te oletegi juba kogenud, et stressi on vähem, magate paremini, naudite kaunist vara-kevadet, saate sügavamalt väljendada oma armastust oma lähedaste vastu. Ja ka silmad on selgemad, et näha kõike uut enda ümber … ja enda sees.
Kui te seni magasite, ja kondasite kuutõbistena ringi vaid uudiseid kuulates, siis nüüd on viimane aeg, jäänud on vaid nädal, et ärgata, pöörata oma silmad Jumala poole, vaadata oma südamesse, kus elab Püha Vaim. Kes pole varem osanud Püha vaimu enda seest otsida, sellel on nüüd viimane võimalus. Te leiate Ta, kui kuulate väga vaikselt, kui loete aeglaselt
ja vaikselt Uut Testamenti, kui kuulete enda seest Tõde. See siiras ja aus sosin, mis teie sisemisse kõrva jõuab, see ongi Püha Vaimu kõne teie südamest.
Jumal annab meile võimaluse end välja puhata. Milleks? Ühelt poolt selleks, et inimene on peale rasket tööd puhkuse ära teeninud, teiselt poolt, kristlased tuleb ette valmistada uueks, suureks ülesandeks. Meile on praegu antud jõu-kogumise aeg, vaikuses enda koondamise aeg, et suudaksime peagi täita Jumala saladust.
Seega, ärge tehke midagi, koguge jõuvarusid, rääkige Püha vaimuga, valmistuge! ​K​ogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! ​Aamen