Koguduse kuukiri – Oktoober 2020 – Nr 48

Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata,
ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. ​Js 53:2

Jumal kõneleb siin prohvet Jesaja imelisest valgusest, mille said Vaimust
juhitud inimesed. Need, kes Issandat ei tunne, ei näe Temas midagi köitvat ega meeldivat. Nende jaoks, kes Teda tunnevad, ei ole midagi ihaldusväärsemat.
Vaadakem Issandat lähedalt, nähkem Teda sellisena, nagu Ta tõeliselt on, et
võiksime leida Temas oma rõõmuks kõik, mida vaid oskame ihaldada. Tundkem end kui laps, kelle väike usaldav käsi on Issanda peos.
Issand ootab, et me tunnetaksime oma abitust ning igatseksime Tema
armastust ja kaitset, et me haaraksime tugevasti Temast kinni. Issand ei peta oma laste ootusi, me peame olema selles vaid väga kindlad, me ei tohi kahelda.
Nii astume me igasse uude päeva kindla veendumusega Issandas, me teenime Teda sama lihtsalt ja rõõmsameelselt, nagu tahame, et meid teenitaks.
Kui pöörame oma silmad Jumala poole, ei pea me enam vaatama inetust
maailmas. Oma muredes saame vaadata Issanda rahulikkusele, oma
kannatamatuses Tema kustumatule kannatlikkusele, oma puuduses ja piiratuses Tema täiuslikkusele.
Vaadates Issandale muutume Tema sarnaseks. Kui muutume Tema sarnaseks, suudame teha tegusid, mis on rõõmuks ja kiituseks Jumalale. Soovides teha Issanda tahet peame seda tegema rõõmsalt.
Rahu on õigluse vili – elades koos Issandaga, Tema tahtes. Sellele järgnevad
rahulikkus ja julgeolek. Julgeolek on rahulikkus, mis sünnib sügavast
usaldusest Tema, Tema tõotuste ja päästva Väe vastu.
Ärgem otsigem lunastust mujalt. Pöördugem üksnes Issanda poole; ja meid
päästetakse. Selle läbi päästame omakorda mitmeid lähedasi vaevast ja
muredest. Pidagem meeles, et Jumal toitis Iisraeli lapsi kõrbes mannaga, Tema valmistas neile tee läbi Punase mere. Tema viis nad maale, mis voolab piima ja mett. Usaldage vaid Issandat, laske endid vaid Temal juhtida. Rõõmustage!