Jumalateenistused alates maist 2020

JUMALATEENISTUSED kirikus mais algavad peagi taas eri-tingimustel. Jälgige kiriku infot. Teenistused on pühapäeviti, 12.00:
● Kirikus on tagatud sisse- ja väljapääsude lähedal desinfitseerimisvahendite olemasolu, samuti teavitus desinfitseerimisvahendite olemasolu kohta mujal kirikus.
● Kirikus võib jumalateenistusel viibida või seal ringi liikuda üksi või kahekesi, hoides teistega püsivalt vähemalt kahemeetrist vahemaad (2+2 reegel). Erandiks on sama perekonna liikmed.
● Tagatakse, et kirikusse ei sisene ja seal ei viibi rohkem inimesi kui võimaldab kiriku jumalateenistuse ruumi suurus (4m2/inimese kohta).
● Armulaua jagamisel, samuti teiste sakramentide ja ametitalituste toimetamisel jälgitakse infektsiooni vältimiseks desinfitseerimis- ja hügieeninõudeid ning välditakse füüsilist kontakti.